Followers

Contoh Surat Kuasa Yang Baik dan Benar

Contoh Surat Kuasa - Surat Kuasa adalah surat yang dibuat untuk memberikan kewenangan, salah satu contohnya adalah dalam mengambil gaji. Ada berbagai macam contoh surat kuasa, tapi bagaimana cara membuat surat kuasa yang baik dan benar, simak ulasannya berikut ini.

1. Tulis judul di atas yaitu Surat Kuasa, dalam hukum bisa berupa Surat Kuasa khusus maupun Surat Kuasa Substitusi
2. Cantumkan pihak – pihak yang terlibat dalam pengalihan kuasa. Pertama tulis profil pemberi kuasa kemudian tulis juga profil penerima kuasa.
3. Tulis Perihal surat kuasa, untuk surat kuasa yang umum di masyarakat bisa berupa apakah pelimpahan kuasa pengambilan gaji, pengambilan cek, pengambilan barang , atau lain sebagainya. Setelah itu tulis profil penerima kuasa.
3. Penutup surat
4. Tanggal dan tempat pembuatan surat
5. Tanda tangan dan nama terang pemberi kuasa dan penerima kuasa
6. Selain itu terakhir juga bisa ditempel materai pada surat kuasa untuk menguatkannya secara hukum.

 
Berikut ini beberapa contoh surat kuasa :

Contoh 1
Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Mulan Jameela Hakiem
Jenis Kelamin : Wanita
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 26 Juni 1983
Alamat : Cilincing Raya Blok M. IV/03
RT 17/05 Kel. Cilincing Baru. Kec. Oraurus
No. KTP : 32.75.22.1102.08617.

Memberikan kuasa kepada

Nama : Sigit Hermawan
Alamat : Puri Dewa Dewi Blok. mg. No. 7
RT. 03/02 Kalibaru Jakarta Utara.
No. KTP : 367.105.13.00.02

Untuk pengambilan :

Satu Buah unit : BPKB Mobil Suzuki Swift
Nopol : B. 3378 TP
Warna : Abu-abu Metalik 
No. Mesin : G158-ID- 632026 
No. Angka : MHDSY416VJ-1020886. 

Demikianlah Surat Kuasa ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Tanggal, 22 Januari 2013

Yang Diberi Kuasa Yang Memberikan Kuasa

(
Sigit Hermawan) ( Mulan Jameela Hakiem ) 


Contoh 2

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama                         : Sigit Hermawan
Tempat/Tgl. Lahir   : Potlot, 25 Desember 1982
Pekerjaan                  : Pegawai
Alamat                        : Jl. Duren III No 14 Jakarta
Memberikan kuasa pengambilan gaji untuk bulan ………..  dikarenakan saya sedang sakit. Oleh karena itu, saya akan memberikan kuasa kepada :
Nama                             : Firman Idol
Tempat/Tgl. Lahir      : Sumedang, 10 Februari 1989
Pekerjaan                     : Swasta
Alamat                           : Perum Harum Sari BT No 29 Sumedang
Demikian Surat Kuasa ini kami buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Surabaya, 24 Maret 2012
Penerima Kuasa                                                                            Pemberi Kuasa
Materai
Rp6.000,-
(Sigit Hermawan)                                                                                    (Firman Idol)

Contoh 3

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama              :Ahmad Dhani
Pekerjaan       : Pegawai
Alamat            : Jl. Angin Anginan no 23

Melalui surat ini telah memberi kuasa kepada :

Nama             : Muhammad Dul
Pekerjaan       : Tukang Kebun
Alamat            : Jl. Pelangi Indah No 14

Untuk mewakili atau bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai …. (jabatan / kekuasaan pemberi kuasa, sebutkan pula dasar kekuatan dari pemberi kuasa, misalnya adanya SK).

Untuk itu penerima kuasa dikuasakan untuk… (tujuan pemberian kuasa).

Kekuasaan ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan (recht van substitute) baik sebagian atau seluruhnya yang di kuasakan ini kepada orang lain.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

                                                                                                                   Juni ,______2013

Penerima kuasa                                                                                             Pemberi Kuasa

                                                                                                                           Materai

Muhammad Dul                                                                                          Ahmad DhaniContoh dan Cara Membuat Surat Kuasa,Cara membuat surat kuasa,Bikin surat kuasa,Cara penulisan surat kuasa. Surat kuasa jual beli mobil. Penulisan surat kuasa,  Langkah langkah membuat surat, Cara pembuatan surat kuasa. Langkah langkah membuat surat kuasa. Contoh surat pernyataan kuasa. Contoh surat keterangan kuasa. Contoh cara membuat surat kuasa.


Contoh Surat Kuasa Yang Baik dan Benar
Anda sedang membaca artikel Contoh Surat Kuasa Yang Baik dan Benar dengan url : http://sigithermawan12.blogspot.com/2013/01/contoh-surat-kuasa-yang-baik-dan-benar.html
Dapatkan Artikel Terbaru Gratis!! Masukan Email Kamu Disini :
Terima Kasih
Comments
0 Comments

Baca Juga

 
Tahukah Kamu »